22. 9. 2019  21:16 Móric
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Izidor Mazurkievič, CSc.
Identifikačné číslo: 3513
Univerzitný e-mail: izidor.mazurkievic [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Ústav dopravnej techniky a konštruovania (SjF)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Analýza koncepcie kinematiky pracovného zariadenia multifunkčného mobilného pracovného stroja
Autor: Bc. Jakub Letko
Pracovisko: Ústav dopravnej techniky a konštruovania (SjF)
Vedúci práce: doc. Ing. Izidor Mazurkievič, CSc.
Oponent:prof. Ing. Juraj Bukoveczky, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Analýza koncepcie kinematiky pracovného zariadenia multifunkčného mobilného pracovného stroja
Abstrakt:Cieľom bakalárskej práce bol koncepčný návrh kinematiky pracovného zariadenia mobilného pracovného stroja s hĺbkovou lopatou a jeho aplikácie pre UDS 132. Úloha pozostáva z prehľadu súčasného stavu v oblasti pracovných zariadení rýpadiel a platných legislatívnych predpisov a noriem. Ďalej z analýzy kinematiky pracovného zariadenia s hĺbkovou lopatou. Následné vyhotovenie koncepčného návrhu kinematiky pracovného zariadenia s hĺbkovou lopatou a jeho aplikácie pre mobilný pracovný stroj UDS 132. A nakoniec vytvorenie výkresu základnej časti výložníka s navrhnutého pracovného zariadenia. Navrhované pracovné zariadenie je umiestnené na otočnej nadstavbe, ktorá je uložená na kolesovom podvozku mobilného pracovného stroja UDS 132. Kinematika pracovného zariadenia je navrhnutá tak, aby spl´ňala hlavné pracovné dosahy. V závere som zhodnotil výhody a nevýhody navrhnutého riešenia.
Kľúčové slová:nadstavba, výložník, rýpadlo, kinematika, rýpanie, mechanizmus

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene