Oct 15, 2019   10:56 a.m. Terézia
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Izidor Mazurkievič, CSc.
Identification number: 3513
University e-mail: izidor.mazurkievic [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Institute of transport technology and designing (FME)

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Loader crane -- operating gear mounted on vehicle and assigned to loading and unloading
Written by (author): Ing. Miloš Votava
Department: Institute of transport technology and designing (FME)
Thesis supervisor: doc. Ing. Izidor Mazurkievič, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Nakladací žeriav - manipulačné zariadenia montované na vozidlo a určené na nakladanie a vykladanie
Summary:Hlavným cieľom Diplomovej práce je zvýšenie dosahu nakladacieho žeriava. Prvá časť práce sa zaoberá stručným výťahom definícií z príslušnej normy a prehľadom súčasného stavu v oblasti nakladacích žeriavov. V nej sú spomenutí výrobcovia a vybraný sortiment v rovnakej kategórii ako je nakladací žeriav, ktorého zvýšenie dosahu je témou tejto práce. Druhá časť práce je zameraná na samotný konštrukčný návrh a postup jeho riešenia spolu s funkčnými výpočtami. Na základe týchto výpočtov je potom robená pevnostná kontrola metódou konečných prvkov v systéme CATIA V5 R16. Tretia časť práce je venovaná stabilizačným podperám. Jedná sa o podpery daného nakladacieho žeriava. V nej je spracovaná pevnostná kontrola a tiež návrh riešenia v prípade nevyhovujúceho výsledku. Dôležitou časťou je tabuľková a výkresová dokumentácia v prílohe.
Key words:nakladací žeriav, hydraulická ruka, stabilita, stabilizačné podpery, pevnostná kontrola


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited