24. 10. 2019  6:27 Kvetoslava
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Izidor Mazurkievič, CSc.
Identifikačné číslo: 3513
Univerzitný e-mail: izidor.mazurkievic [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Ústav dopravnej techniky a konštruovania (SjF)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Analýza možností pre zvyšovanie dovolenej nosnosti hydraulických rýpadiel na pásovom podvozku
Autor: Ing. Adam Krajčovič, PhD.
Pracovisko: Ústav dopravnej techniky a konštruovania (SjF)
Vedúci práce: doc. Ing. Izidor Mazurkievič, CSc.
Oponent:prof. Ing. Ladislav Gulan, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Analýza možností pre zvyšovanie dovolenej nosnosti hydraulických rýpadiel na pásovom podvozku
Abstrakt:Cieľom bakalárskej práce je popri analýze spôsobov zvyšovania stability z legislatívnej strany a zo strany využitia v praxi aj vlastný návrh zvýšenia nosnosti pre rýpadlo na pásovom podvozku. Úvodná časť bakalárskej práce je zameraná na hodnotenie stability hydraulických rýpadiel vzhľadom na platné technické normy STN 27 7014 a ISO 10 567, ktoré charakterizujú podmienky a spôsoby určovania stability a špecifikujú umiestnenie klopných hrán na podvozkoch rýpadiel. Je tu analýza tak statickej ako aj dynamickej stability rýpadiel. Ďalej je práca zameraná na prehľad súčasného stavu používaných systémov pre zvyšovanie stability, teda aj dovolenej nosnosti rýpadiel ako sú: stabilizačné podpery, oporná radlica a možnosť zmeny rozchodu podvozka. Vlastný návrh zvýšenia nosnosti pozostáva z návrhu podzostavy špecifickej výklopnej podpery, ktorá je ďalej adaptovaná na rám podvozka existujúceho pásového rýpadla MECALAC 714 MC. V rámci návrhu sú riešené jednotlivé uzly zostavy, potrebné modifikácie existujúcich prvkov a tiež pevnostná analýza. Výsledkom a významom tejto práce je, že pri použití navrhnutého systému môžeme docieliť zvýšenie nosnosti rýpadla o približne 135% pri zachovaní tuhosti konštrukcie.
Kľúčové slová:stabilita rýpadla, nosnosť rýpadla, stabilizačné podpery, meniteľný rozchod pásového podvozka, stabilizačná radlica

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie digitálnej rozmnoženiny školského diela prostredníctvom akademickej/univerzitnej knižnice na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely len používateľom v rámci vysokej školy (kontrola prístupu na základe IP adries počítačov alebo prostredníctvom mena a hesla).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene