20. 11. 2019  18:04 Félix
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Izidor Mazurkievič, CSc.
Identifikační číslo: 3513
Univerzitní e-mail: izidor.mazurkievic [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Ústav dopravnej techniky a konštruovania (SjF)

Kontakty     Výuka     Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Analýza koncepcií mobilných pracovných plošín.
Autor: Ing. Miroslav Šandor
Pracoviště: Ústav dopravnej techniky a konštruovania (SjF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Izidor Mazurkievič, CSc.
Oponent:Ing. Gregor Izrael, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Analýza koncepcií mobilných pracovných plošín.
Abstrakt:Obsahom bakalárskej práce je koncepčný návrh mobilnej vysokozdvižnej plošiny pre nosič s celkovou hmotnosťou 3500kg. Práca je rozdelená do jednotlivých kapitol podľa zadania bakalárskej práce. Prvá kapitola obsahuje prehľad súčasného stavu v oblasti vysokozdvižných plošín. Nasledujúca časť obsahuje samotný koncepčný návrh vysokozdvižnej plošiny, ktorého súčasťou je popis jednotlivých častí pracovnej plošiny, návrh hydromotorov a pevnostná kontrola malého ramena. Ďalšia kapitola sa zaoberá výpočtom stability pracovnej plošiny podľa normy STN EN 280. Súčasťou prílohy práce je aj výkresová dokumentácia a to zostavné výkresy: plošiny v prepravnej polohe, pri maximálnom výškovom dosahu a rámu so stabilizačnými prostriedkami.
Klíčová slova:teleskopické rameno, Pracovná plošina, vysokozdvižná plošina, kontrola stability


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně