Dec 16, 2019   2:43 a.m. Albína
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Izidor Mazurkievič, CSc.
Identification number: 3513
University e-mail: izidor.mazurkievic [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Institute of transport technology and designing (FME)

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Analysis of conceptions of moveable aerial work platform
Written by (author): Ing. Miroslav Šandor
Department: Institute of transport technology and designing (FME)
Thesis supervisor: doc. Ing. Izidor Mazurkievič, CSc.
Opponent:Ing. Gregor Izrael, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Analýza koncepcií mobilných pracovných plošín.
Summary:Obsahom bakalárskej práce je koncepčný návrh mobilnej vysokozdvižnej plošiny pre nosič s celkovou hmotnosťou 3500kg. Práca je rozdelená do jednotlivých kapitol podľa zadania bakalárskej práce. Prvá kapitola obsahuje prehľad súčasného stavu v oblasti vysokozdvižných plošín. Nasledujúca časť obsahuje samotný koncepčný návrh vysokozdvižnej plošiny, ktorého súčasťou je popis jednotlivých častí pracovnej plošiny, návrh hydromotorov a pevnostná kontrola malého ramena. Ďalšia kapitola sa zaoberá výpočtom stability pracovnej plošiny podľa normy STN EN 280. Súčasťou prílohy práce je aj výkresová dokumentácia a to zostavné výkresy: plošiny v prepravnej polohe, pri maximálnom výškovom dosahu a rámu so stabilizačnými prostriedkami.
Key words:teleskopické rameno, Pracovná plošina, vysokozdvižná plošina, kontrola stability


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited