16. 10. 2019  12:39 Vladimíra
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Izidor Mazurkievič, CSc.
Identifikačné číslo: 3513
Univerzitný e-mail: izidor.mazurkievic [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Ústav dopravnej techniky a konštruovania (SjF)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Analýzy konštrukčných uzlov pre izoláciu hluku a chvenia kabín a hnacích prevodových agregátov
Autor: Ing. Jaroslav Herc
Pracovisko: Ústav dopravnej techniky a konštruovania (SjF)
Vedúci práce: doc. Ing. Izidor Mazurkievič, CSc.
Oponent:Ing. Radovan Maník
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Analýzy konštrukčných uzlov pre izoláciu hluku a chvenia kabín a hnacích prevodových agregátov
Abstrakt:Hlavnou podstatou tejto bakalárskej práce je analýza konštrukčných uzlov a ich čo najefektívnejšie využitie pre uloženie hnacieho agregátu a kabíny pracovného stroja. V úvode sa zameriava na podrobný popis najdôležitejších technických noriem, týkajúcich sa merania hluku mobilného pracovného stroja. Neskôr poukazuje na príčiny vzniku tohto hluku a vibrácii pôsobiacich v okolí a v kabíne stroja, kde vysvetľuje len zopár z nich. Tretia kapitola je venovaná prehľadu silentblokov, ktorých využitie nachádzame v ďalších častiach tejto práce. Ďalej sa oboznamujeme so skúškou ROPS, ktorá je nevyhnutná pre aplikáciu spomenutých konštrukčných uzlov, resp. určenie presného rozmeru či tvaru silentbloku. V závere môžeme vidieť postup tohto výpočtu vyplývajúceho zo skúšky ROPS a výkresovú dokumentáciu pre ukážku uloženia kabíny pracovného stroja UPS 112 prevzatú zo spoločnosti Wusam, a.s. Zvolen.
Kľúčové slová:izolácia hluku, chvenie kabín, silenbloky, tlmenie

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie digitálnej rozmnoženiny školského diela prostredníctvom akademickej/univerzitnej knižnice na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely len používateľom v rámci vysokej školy (kontrola prístupu na základe IP adries počítačov alebo prostredníctvom mena a hesla).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene