14. 12. 2019  5:29 Branislava, Bronislava
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Izidor Mazurkievič, CSc.
Identifikační číslo: 3513
Univerzitní e-mail: izidor.mazurkievic [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Ústav dopravnej techniky a konštruovania (SjF)

Kontakty     Výuka     Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Vytvorenie kritérií podobnosti pre nakladače definované v STN ISO 6165 a v STN ISO 7131
Autor: Ing. Pavel Hudaček
Pracoviště: Ústav dopravnej techniky a konštruovania (SjF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Izidor Mazurkievič, CSc.
Oponent:Ing. Carmen Schmidtova
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Vytvorenie kritérií podobnosti pre nakladače definované v STN ISO 6165 a v STN ISO 7131
Abstrakt:Cieľom tejto záverečnej práce je vytvoriť kritéria podobnosti pre nakladače, a to na základe podobnosti parametrov nakladačov. V prvej kapitole je obsiahnutý všeobecný opis nakladačov s ich stručným historickým vývojom a klasifikáciou podľa normy. Tiež sú názorne predstavené zakladané časti nakladača. V druhej kapitole je zachytený súčasný pohľad na danú skupinu strojov a ich pôsobenie na trhu. Obsahuje charakteristiky jednotlivých parametrov, okolnosti ich výberu a následné začlenenie do databázy. V kapitole sa nachádza štatistické zhodnotenie vstupnej databázy strojov s grafickým znázornením v jednotlivých podskupinách nakladačov. Tretia kapitola je venovaná teoretickej charakteristiky kritérií podobnosti, ich následné vytvorenie na základe vstupných parametrov a prispôsobenie podmienkam platnosti kritérií. Grafický prehľad s uvedením funkčných závislostí daných kritérií je umiestnený v štvrtej kapitole spolu so zhodnotením výsledných hodnôt koeficientov korelácie.
Klíčová slova:kritéria podobnosti, nakladače, funkčné závislosti

Aktuální stupeň zveřejnění
 
zpřístupňování digitální rozmnoženiny školního díla prostřednictvím akademické / univerzitní knihovny na studijní, vědecké, vzdělávací a informační účely pouze uživatelům v rámci vysoké školy (kontrola přístupu na základě IP adres počítačů nebo prostřednictvím jména a hesla).


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně