22. 9. 2019  12:41 Móric
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Izidor Mazurkievič, CSc.
Identifikačné číslo: 3513
Univerzitný e-mail: izidor.mazurkievic [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Ústav dopravnej techniky a konštruovania (SjF)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Analýza kinematík pracovných zariadení nakladačov riadených preklzom kolies
Autor: Ing. Michal Ondruška
Pracovisko: Ústav dopravnej techniky a konštruovania (SjF)
Vedúci práce: doc. Ing. Izidor Mazurkievič, CSc.
Oponent:Ing. Radovan Maník
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Analýza kinematík pracovných zariadení nakladačov riadených preklzom kolies
Abstrakt:Cieľom mojej bakalárskej práce je vytvoriť predbež-ný návrh vertikálnej kinematiky na stroj LOCUST L1203 a súčasne dodržať nominálnu nostnost 1200kg, a horizontálny dosah stroja 3325mm. Tieto požiadavky je potrebné dosiahnuť zmenou štruktúry zdvíhacieho mechanizmu pri čo najmenších zásahoch do pôvodnej konštrukcie stroja Prínosom tejto práce je aplikovanie metodiky určovania reakčných síl v kinematickom systéme v prostredí CATIA V5 R19 od spoločnosti Dassault Systemes. Výsledkom mojej práce je predbežný návrh koncepcie mechanizmu s vertikálnym pohybom ná-stroja osadeného na stroji LOCUST L1203 značky WAY Industries, a.s. Krupina. Predbežný návrh zdvíhacieho zariadenia spĺňa stanovené ciele.
Kľúčové slová:vertikálny zdvih, nakladač riadený preklzom kolies, kinematická analýza

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie vyhotovenej digitálnej rozmnoženiny školského diela online prostredníctvom internetu bez obmedzenia, vrátane práva poskytnúť sublicenciu tretej osobe na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely.


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanieZáverečná práca

Časti práce s odloženým zverejnením:

Posudky záverečnej práce neobmedzene