14. 10. 2019  2:39 Boris
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Izidor Mazurkievič, CSc.
Identifikačné číslo: 3513
Univerzitný e-mail: izidor.mazurkievic [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Ústav dopravnej techniky a konštruovania (SjF)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Koncepčný návrh pracovného zariadenia na ukladanie dlažieb pre šmykom riadené nakladače
Autor: Bc. Gábor Csóka
Pracovisko: Ústav dopravnej techniky a konštruovania (SjF)
Vedúci práce: doc. Ing. Izidor Mazurkievič, CSc.
Oponent:prof. Ing. Ladislav Gulan, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Koncepčný návrh pracovného zariadenia na ukladanie dlažieb pre šmykom riadené nakladače
Abstrakt:Úlohou bakalárskej práce bola analýza súčasného stavu výrobcov strojov, prípadne prídavných zariadení na ukladanie dlažby a navrhnúť takéto prídavné zariadenie pre šmykom riadený nakladač LOCUST L1203 TELSPEED. Úvodná časť sa venuje princípom ručného ukladania dlažby. V druhej časti je prehľad sú-časného stavu prídavných zariadení ako aj jednoúčelových strojov na ukladanie dlažby. Nasledujúca časť je venovaná konštrukčnému návrhu prídavného zaria-denia, voľbe a popisu jednotlivých komponentov. V záverečnej časti je kontrola stability nakladača s navrhovaným prídavným zariadením.
Kľúčové slová:šmykom riadené nakladače, ukladač dlažby, prídavné zariadenie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene