22. 9. 2019  3:33 Móric
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Izidor Mazurkievič, CSc.
Identifikačné číslo: 3513
Univerzitný e-mail: izidor.mazurkievic [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Ústav dopravnej techniky a konštruovania (SjF)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Analýza konštrukcií pásových podvozkov pre mobilné pracovné stroje
Autor: Ing. Peter Jankovič
Pracovisko: Ústav dopravnej techniky a konštruovania (SjF)
Vedúci práce: doc. Ing. Izidor Mazurkievič, CSc.
Oponent:Ing. Gregor Izrael, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Analýza konštrukcií pásových podvozkov pre mobilné pracovné stroje
Abstrakt:Práca je zameraná na pásové podvozky rýpadiel, predovšetkým demolačných rýpadiel a na podvozky s možnosťou zmeny rozchodu pásov. V úvode sú predstavené začiatky vývoja a súčasnosť, sú popísané základné prvky pásového podvozku rýpadla. Štúdia venovaná systémom pásových podvozkov s meniteľným rozchodom pásov predstavuje najviac rozšírené a použí-vané možnosti a koncepcie podvozkov so zmenou rozchodu. Podstatná časť rozsahu práce predstavuje prehľad súčasného stavu na trhu demolačných rýpadiel na pásových podvozkoch so zmeniteľným rozchodom pásov a prehľad výrobného programu dodávateľov pásových podvozkov. V návrhu je predstavené rýpadlo UDS 211, pre ktoré bude určený navrhovaný podvozok s meni-teľným rozchodom. Pevnostná kontrola je venovaná kontrole posuvných priečnikov rámu, ich uloženia a kontrole hydromotorov umožňujúcich zmenu rozchodu. V závere sú zhrnuté výsledky a možnosti použitia navrhnutého podvozku.
Kľúčové slová:pásové podvozky, meniteľný rozchod, demolačné rýpadlo, analýza konštrukcií, návrh podvozku, UDS 211

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie vyhotovenej digitálnej rozmnoženiny školského diela online prostredníctvom internetu bez obmedzenia, vrátane práva poskytnúť sublicenciu tretej osobe na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely.


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanieZáverečná prácaPrílohy práce

Časti práce s odloženým zverejnením:

Posudky záverečnej práce neobmedzene