20. 10. 2019  10:33 Vendelín
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Izidor Mazurkievič, CSc.
Identifikačné číslo: 3513
Univerzitný e-mail: izidor.mazurkievic [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Ústav dopravnej techniky a konštruovania (SjF)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Analýza konštrukcií rýhovačov
Autor: Ing. Attila Buday
Pracovisko: Ústav dopravnej techniky a konštruovania (SjF)
Vedúci práce: doc. Ing. Izidor Mazurkievič, CSc.
Oponent:prof. Ing. Juraj Bukoveczky, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Analýza konštrukcií rýhovačov
Abstrakt:Vypracovaná bakalárska práca predstavuje analýzu konštrukcií ryhovačov so zameraním sa na problematiku priameho ukladania káblov do zeme s využitím vertikálneho ryhovacieho noža. V úvodnej časti poskytuje prehľad v súčasnosti existujúcich a využívaných ryhovacích zariadení. Popisuje jednotlivé typy strojov podľa ich konštrukcie, parametrov a spôsobu využitia. V ďalšej časti sa práca zaoberá problematikou rozpojovania zemín, predstavuje rozdiely medzi rozpojovaním a ťažením a poukazuje na rozdiely medzi rezaním zeminy vodorovným a zvislým nožom. V závere predstavuje vlastný návrh ryhovača s vertikálnym nožom a s priamym ukladaním káblov do zeme a tiež voľbou vhodného energetického zdroja pre pracovnú činnosť. Okrajovo predstavuje problematiku rezných odporov a uvádza výpočet rezného odporu vlastného ryhovača s vertikálnym nožom. V budúcnosti by táto práca mohla poslúžiť ako jeden z návrhov, ako vytvárať v zemine ryhu a zároveň do nej ukladať potrubie resp. kábel za cieľom zníženia nákladov, nakoľko odpadá potreba využitia cyklicky pracujúceho rýpadla, pretože celá pracovná operácia sa vykonáva kontinuálne.
Kľúčové slová:ryha,, rezanie vertikálnym nožom,, rezný odpor, dozér, ryhovač,

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie vyhotovenej digitálnej rozmnoženiny školského diela online prostredníctvom internetu bez obmedzenia, vrátane práva poskytnúť sublicenciu tretej osobe na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely.


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanieZáverečná prácaPrílohy práce

Časti práce s odloženým zverejnením:

Posudky záverečnej práce neobmedzene