19. 9. 2019  10:56 Konštantín, pamätný deň - Deň prvého verejného vystúpenia Slovenskej národnej rady
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Izidor Mazurkievič, CSc.
Identifikačné číslo: 3513
Univerzitný e-mail: izidor.mazurkievic [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Ústav dopravnej techniky a konštruovania (SjF)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Analýza konštrukcií skrejprov
Autor: Ing. Michal Forrai, PhD.
Pracovisko: Ústav dopravnej techniky a konštruovania (SjF)
Vedúci práce: doc. Ing. Izidor Mazurkievič, CSc.
Oponent:Ing. Gregor Izrael, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Analýza konštrukcií skrejprov
Abstrakt:Cieľom tejto práce je opísať súčasný stav a konštrukciu skrejperov, vypracovať štatistickú analýzu zvolených porovnávacích kritérií a na základe tejto analýzy navrhnúť parametre skrejpera. Prvá časť práce opisuje použitie skrejperov a pojednáva o rôznych konštrukčných riešeniach. Druhá časť obsahuje štatistickú analýzu s grafmi pre jednotlivé skupiny skrejperov a návrh parametrov. Súčasťou práce je aj zostavný výkres skrejpera. Prínosom tejto bakalárskej práce je opis súčasného stavu a zozbieranie technických údajov. Výsledkom je pomerne ucelený prehľad o produkcii a konštrukcii skrejperov, z ktorého vidieť, že prívesné skrejpery prevyšujú samohybné skrejpery v rôznorodosti produkcie. Ďalej výsledok práce poukazuje na vhodnosť zvolených porovnávacích kritérií pre jednotlivé skupiny skrejperov.
Kľúčové slová:skrejper, zemné stroje, rozmerová analýza

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie digitálnej rozmnoženiny školského diela prostredníctvom akademickej/univerzitnej knižnice na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely len používateľom v rámci vysokej školy (kontrola prístupu na základe IP adries počítačov alebo prostredníctvom mena a hesla).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene