21. 10. 2019  21:53 Uršuľa
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Izidor Mazurkievič, CSc.
Identifikačné číslo: 3513
Univerzitný e-mail: izidor.mazurkievic [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Ústav dopravnej techniky a konštruovania (SjF)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Analýza koncepcií manipulačných zariadení pre asanáciu panelových bytových domov
Autor: Ing. Zoltán Márton
Pracovisko: Ústav dopravnej techniky a konštruovania (SjF)
Vedúci práce: doc. Ing. Izidor Mazurkievič, CSc.
Oponent:prof. Ing. Ladislav Gulan, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Analýza koncepcií manipulačných zariadení pre asanáciu panelových bytových domov
Abstrakt:Práca sa zaoberá s analýzou koncepcií manipulačných zariadení pre asanáciu panelových bytových domov. Práca sa zaoberá v úvode s prehľadom súčasného stavu technológií pre asanáciu panelových bytových domov. Hlavnou myšlienkou práce je vymyslieť nejaké spôsoby na asanáciu panelových bytových domov. Jeden z nich je aj rozobratie panelových domov pomocou žeriavu s otočnou nadstavbou, ktorý je umiestnený vo výťahovej šachte budovy a panely bude rozoberať okolo seba pomocou demolačných klieští. Záver práce naznačuje možný vývoj technológií pre asanáciu panelových bytových domov.
Kľúčové slová:demolácia, asanácia, panelové byty, prídavné zariadenia, drviče, demolačné rýpadlá, žeriavy

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie vyhotovenej digitálnej rozmnoženiny školského diela online prostredníctvom internetu bez obmedzenia, vrátane práva poskytnúť sublicenciu tretej osobe na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely.


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanieZáverečná prácaPrílohy práce

Časti práce s odloženým zverejnením:

Posudky záverečnej práce neobmedzene