22. 9. 2019  20:14 Móric
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Izidor Mazurkievič, CSc.
Identifikačné číslo: 3513
Univerzitný e-mail: izidor.mazurkievic [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Ústav dopravnej techniky a konštruovania (SjF)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Analýza konštrukcií pracovných zariadení hydraulických lopatových rýpadiel
Autor: Ing. Matej Oremus
Pracovisko: Ústav dopravnej techniky a konštruovania (SjF)
Vedúci práce: doc. Ing. Izidor Mazurkievič, CSc.
Oponent:prof. Ing. Juraj Bukoveczky, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Analýza konštrukcií pracovných zariadení hydraulických lopatových rýpadiel
Abstrakt:Bakalárska práca má štyri obsahové časti. Prvá časť opisuje vývoj pracovných zariadení rýpadiel, ich premeny a súčasné tvary. Vďaka technickému pokroku sa stali spoľahlivejšími a bezpečnejšími. Sú tu popísané a pomocou obrázkov znázornené ich moderné tvary a rôzne konštrukčné riešenia. V druhej časti sú v tabuľkách vypísané hlavné technické parametre v súčasnosti vyrábaných hydraulických kolesových rýpadiel mnohých známych i menej známych svetových výrobcov. Pod tabuľkami sú ďalšie ponúkané násady a výložníky rôznych dĺžok a konštrukčných prevedení. Tretia časť pozostáva zo stručného objasnenia teórie podobnosti, určenia kritérií a simplexov podobnosti. V poslednej, štvrtej časti, sú zo spojových rovníc určené základné technické parametre pre kolesové rýpadlo hmotnosti 16 ton. Prílohu tvorí výkresová dokumentácia tohto rýpadla a jeho pracovného zariadenia.
Kľúčové slová:rýpadlo, výložník, teória podobnosti, násada

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie vyhotovenej digitálnej rozmnoženiny školského diela online prostredníctvom internetu bez obmedzenia, vrátane práva poskytnúť sublicenciu tretej osobe na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely.


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanieZáverečná prácaPrílohy práce

Časti práce s odloženým zverejnením:

Posudky záverečnej práce neobmedzene