18. 10. 2019  13:49 Lukáš
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Izidor Mazurkievič, CSc.
Identifikačné číslo: 3513
Univerzitný e-mail: izidor.mazurkievic [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Ústav dopravnej techniky a konštruovania (SjF)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Analýza konštrukcií zdvíhacích zariadení pre opravu a rekonštrukciu fasád výškových budov
Autor: Ing. Michal Zima
Pracovisko: Ústav dopravnej techniky a konštruovania (SjF)
Vedúci práce: doc. Ing. Izidor Mazurkievič, CSc.
Oponent:Ing. Peter Jaššo
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Analýza konštrukcií zdvíhacích zariadení pre opravu a rekonštrukciu fasád výškových budov
Abstrakt:Cieľom mojej práce bolo vytvoriť prehľad trhu a stavu techniky v oblasti visutých lávok. Charakterizovať visuté lávky, vymedziť najčastejší rozsah použitia, vymenovať ich hlavné vlastnosti a výhody pri ich používaní. Úlohou bolo tiež určiť kritériá podľa ktorých by sa mohli jednotlivé lávky kategorizovať. Súčasťou tejto časti práce je aj prehľad legislatívnych požiadaviek v ktorom som uviedol normu a zbierku zákonov Slovenskej republiky, ktoré kladú nároky na navrhovanie, konštruovanie, skúšanie a prevádzku visutých lávok. Úlohou v ďalších častiach práce bolo vyhotoviť návrh visutej lávky s nosnosťou 500kg a určenie zdvihového mechanizmu lávky. Poslednou časťou práce je výkresová dokumentácia samotnej plošiny a zdvihového mechanizmu.
Kľúčové slová:visuté lávky, zdvíhací mechanizmus, pohon, konštrukcia

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie digitálnej rozmnoženiny školského diela prostredníctvom akademickej/univerzitnej knižnice na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely len používateľom v rámci vysokej školy (kontrola prístupu na základe IP adries počítačov alebo prostredníctvom mena a hesla).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene