22. 9. 2019  11:49 Móric
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Izidor Mazurkievič, CSc.
Identifikačné číslo: 3513
Univerzitný e-mail: izidor.mazurkievic [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Ústav dopravnej techniky a konštruovania (SjF)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Analýza konštrukcií cestných fréz na opravu cemento – asfaltových krytov vozoviek
Autor: Ing. Peter Šovčík
Pracovisko: Ústav dopravnej techniky a konštruovania (SjF)
Vedúci práce: doc. Ing. Izidor Mazurkievič, CSc.
Oponent:Ing. Gregor Izrael, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Analýza konštrukcií cestných fréz na opravu cemento – asfaltových krytov vozoviek
Abstrakt:Hlavnou úlohou mojej bakalárskej práce bolo analyzovať konštrukciu cestných fréz na opravu cemento -- asfaltových krytov vozoviek. V úvode práce sú charakterizované najčastejšie poruchy vozoviek, ich údržba a opravy, ďalej sú uvedené typické skladby vozoviek a objasnená technológia frézovania. Vypracoval som zoznam cestných fréz od najznámejších svetových výrobcov s ich základnými technickými parametrami. Určil som kritérium podobnosti cestných fréz, analyzoval som konštrukciu týchto strojov a vypracoval som koncepčný návrh, pričom som sa zameral na pracovný orgán -- frézovací bubon. Súčasťou práce sú aj dva výkresy formátu A1 a A2, na ktorých je zobrazená celková zostava cestnej frézy a jej pracovný orgán.
Kľúčové slová:cestná fréza, oprava krytov vozoviek, konštrukčná analýza

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie vyhotovenej digitálnej rozmnoženiny školského diela online prostredníctvom internetu bez obmedzenia, vrátane práva poskytnúť sublicenciu tretej osobe na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely.


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanieZáverečná prácaPrílohy práce

Časti práce s odloženým zverejnením:

Posudky záverečnej práce neobmedzene