Oct 18, 2019   8:21 a.m. Lukáš
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Izidor Mazurkievič, CSc.
Identification number: 3513
University e-mail: izidor.mazurkievic [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Institute of transport technology and designing (FME)

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:Rotary top drive control optimization of working machine
Written by (author): Ing. Metod Glatz, PhD.
Department: Institute of transport technology and designing (FME)
Thesis supervisor: doc. Ing. Izidor Mazurkievič, CSc.
Opponent 1:Ing. Boris Štubňa, PhD.
Opponent 2:prof. Ing. Peter Bigoš, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Optimalizácia riadenia pohonu otáčania nadstavby pracovného stroja
Summary:Dizertačná práca v rozsahu 98 strán s 66-timi obrázkami a dvomi prílohami . Na základe spracovaného prehľadu poznatkov z konštrukcie uloženia nadstavby a pohonov otoče mobilných pracovných strojov, teoretickej analýzy silových a energetických pomerov otáčania pre charakteristické prevádzkové podmienky a na základe prevádzkových meraní dynamických vlastností pohonu otoče na vybranom type stroja obsahuje ; virtuálny model otočnej nadstavby mobilného pracovného stroja, matematický model optimalizácie pohonu otoče, optimalizačný algoritmus so stanovením obmedzujúcich podmienok vplývajúcich zo stability stroja a preukázanie vhodnosti aplikácie navrhnutého modulu optimalizácie na experimentálnom zariadení.
Key words:Uloženie otočnej nadstavby, pohon otoče, optimalizačný algoritmus, experimentálny model

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited