18. 10. 2019  20:44 Lukáš
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Izidor Mazurkievič, CSc.
Identifikační číslo: 3513
Univerzitní e-mail: izidor.mazurkievic [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Ústav dopravnej techniky a konštruovania (SjF)

Kontakty     Výuka     Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Konštrukčný návrh hĺbkového rýpacieho zariadenia s teleskopickou násadou pre rýpadlo-nakladač na platforme modulov HON 200
Autor: Ing. Dávid Lucký
Pracoviště: Ústav dopravnej techniky a konštruovania (SjF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Izidor Mazurkievič, CSc.
Oponent:Ing. Radovan Maník
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Konštrukčný návrh hĺbkového rýpacieho zariadenia s teleskopickou násadou pre rýpadlo-nakladač na platforme modulov HON 200
Abstrakt:Práca je zameraná na konštrukčný návrh hĺbkového rýpacieho zariadenia s teleskopickou násadou pre rýpadlo - nakladač. Prvá kapitola pojednáva o základných koncepciách RN a o ich základných častiach. V druhej a tretej kapitole je analýza súčasného stavu a predbežný návrh dĺžkových a silových parametrov stroja. Ďalej je tam popis navrhnutého zariadenia, ktorý je podložený výkresovou dokumentáciou. Štvrtá kapitola má za úlohu výpočet silových parametrov, ako rypné sily z hľadiska stability, skutočné rypné sily a kontrola na spätné tlaky. Posledné dve kapitoly sú venované pevnostnej kontrole a výpočtu stability. Celá práca je podložená 3 prílohami a rozsiahlou tabuľkou modelov strojov.
Klíčová slova:priamočiare hydromotory, Rýpadlo - nakladač, HON 200, násada, výložník, otočný kozlík

Aktuální stupeň zveřejnění
 
zpřístupňování digitální rozmnoženiny školního díla prostřednictvím akademické / univerzitní knihovny na studijní, vědecké, vzdělávací a informační účely pouze uživatelům v rámci vysoké školy (kontrola přístupu na základě IP adres počítačů nebo prostřednictvím jména a hesla).


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně