Oct 15, 2019   7:04 a.m. Terézia
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Izidor Mazurkievič, CSc.
Identification number: 3513
University e-mail: izidor.mazurkievic [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Institute of transport technology and designing (FME)

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Engineering design of vertical cutting machinery with telescopic stick for backhoe loader on platform of modules of HON 200
Written by (author): Ing. Dávid Lucký
Department: Institute of transport technology and designing (FME)
Thesis supervisor: doc. Ing. Izidor Mazurkievič, CSc.
Opponent:Ing. Radovan Maník
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Konštrukčný návrh hĺbkového rýpacieho zariadenia s teleskopickou násadou pre rýpadlo-nakladač na platforme modulov HON 200
Summary:Práca je zameraná na konštrukčný návrh hĺbkového rýpacieho zariadenia s teleskopickou násadou pre rýpadlo - nakladač. Prvá kapitola pojednáva o základných koncepciách RN a o ich základných častiach. V druhej a tretej kapitole je analýza súčasného stavu a predbežný návrh dĺžkových a silových parametrov stroja. Ďalej je tam popis navrhnutého zariadenia, ktorý je podložený výkresovou dokumentáciou. Štvrtá kapitola má za úlohu výpočet silových parametrov, ako rypné sily z hľadiska stability, skutočné rypné sily a kontrola na spätné tlaky. Posledné dve kapitoly sú venované pevnostnej kontrole a výpočtu stability. Celá práca je podložená 3 prílohami a rozsiahlou tabuľkou modelov strojov.
Key words:priamočiare hydromotory, Rýpadlo - nakladač, HON 200, násada, výložník, otočný kozlík

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses via academic / university library for study, scientific, educational and information purposes only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password).


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited