15. 10. 2019  23:36 Terézia
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Izidor Mazurkievič, CSc.
Identifikačné číslo: 3513
Univerzitný e-mail: izidor.mazurkievic [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Ústav dopravnej techniky a konštruovania (SjF)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Optimalizácia pohonu prevádzkového a núdzového riadenia smeru jazdy kĺbových nakladačov
Autor: Ing. Vladislav Šnupárek
Pracovisko: Ústav dopravnej techniky a konštruovania (SjF)
Vedúci práce: doc. Ing. Izidor Mazurkievič, CSc.
Oponent:prof. Ing. Miroslav Vereš, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Optimalizácia pohonu prevádzkového a núdzového riadenia smeru jazdy kĺbových nakladačov
Abstrakt:Cieľom práce bolo navrhnúť systém riadenia kĺbového nakladača. Jeho podstatou sú dve časti rámu, predná a zadná, ktoré sú spojené vertikálnym čapom. Jeden alebo viaceré (zvyčajne dva) priamočiare hydromotory umožňujú natočenie rámu a zmenu uhla medzi prednou a zadnou nápravu, teda medzi prednými a zadnými kolesami. To nakladaču umožňuje riadiť smer jazdy. V úvodnej časti je uvedený prehľad súčasného stavu v oblasti systémov riadenia smeru jazdy a jeho vyhodnotenie. Ďalšia časť je venovaná návrhu postupu pri výbere jednotlivých prvkov kĺbového riadenia smeru jazdy. V nasledujúcej časti je uvedený výpočet systému riadenia kĺbového nakladača na báze agregátov HON200. V záverečnej časti je zhodnotený postup výberu optimálnych prvkov systému riadenia kĺbových nakladačov.
Kľúčové slová:nakladač, systémy riadenia, kĺbové riadenie

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie digitálnej rozmnoženiny školského diela prostredníctvom akademickej/univerzitnej knižnice na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely len používateľom v rámci vysokej školy (kontrola prístupu na základe IP adries počítačov alebo prostredníctvom mena a hesla).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene