18. 10. 2019  7:14 Lukáš
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Izidor Mazurkievič, CSc.
Identifikačné číslo: 3513
Univerzitný e-mail: izidor.mazurkievic [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Ústav dopravnej techniky a konštruovania (SjF)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Konštrukčný návrh rýpadlo - nakladača s teleskopickým výložníkom na platforme modulov HON 200
Autor: Ing. Daniel Hanačík
Pracovisko: Ústav dopravnej techniky a konštruovania (SjF)
Vedúci práce: doc. Ing. Izidor Mazurkievič, CSc.
Oponent:Ing. Radovan Maník
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Konštrukčný návrh rýpadlo - nakladača s teleskopickým výložníkom na platforme modulov HON 200
Abstrakt:Výsledným produktom našej diplomovej práce je nosič rýpadlo nakladača s nakladacím pracovným zariadením s teleskopickým výložníkom na platforme modulov otočného nakladača HON 200 T. Práce je rozdelená do 9 kapitol. V prvých kapitolách sme stručne popísali nakladač HON 200 T a zhodnotili súčasný stav rýpadlo nakladačov. Hlavnou časťou práce je úprava pracovného zariadenia, navrhnutie rámu stroja a umiestnenie jednotlivých komponentov na ňom ako motor, kabína, podkopové pracovné zariadenie, nakladacie pracovné zariadenie, palivová nádrž, nádrž hydraulického oleja, chladič motora a hydraulického oleja, uchytenie náprav.... Dosiahnuté rozmery a pracovné parametre sú následne porovnané s konkurenčným typom rýpadlo nakladača podobnej koncepcie. V závere práce sú funkčné a pevnostné výpočty vybratých častí. Práca je doplnená výkresovou dokumentáciou.
Kľúčové slová:modulárne konštrukcia, rýpadlo nakladač, teleskopický výložník

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie digitálnej rozmnoženiny školského diela prostredníctvom akademickej/univerzitnej knižnice na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely len používateľom v rámci vysokej školy (kontrola prístupu na základe IP adries počítačov alebo prostredníctvom mena a hesla).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene