16. 9. 2019  22:46 Ľudomila, Ľudmila
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Izidor Mazurkievič, CSc.
Identifikačné číslo: 3513
Univerzitný e-mail: izidor.mazurkievic [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Ústav dopravnej techniky a konštruovania (SjF)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Návrh manipulátora integrovaného s ochrannou koštrukciou kabíny mobilného stroja hmotnostnej kategórie 32 t
Autor: Ing. Michal Súkeník
Pracovisko: Ústav dopravnej techniky a konštruovania (SjF)
Vedúci práce: doc. Ing. Izidor Mazurkievič, CSc.
Oponent:prof. Ing. Ladislav Gulan, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh manipulátora integrovaného s ochrannou koštrukciou kabíny mobilného stroja hmotnostnej kategórie 32 t
Abstrakt:Cieľom Diplomovej práce bolo vytvoriť koncepčný návrh teleskopického manipulátora integrovaného s ochranným rámom kabíny vojenského ženijného vozidla. Prvá časť práce sa zaoberá uplatnením a výhodami teleskopických výložníkov na rôznych strojoch a taktiež prehľadom súčasného stavu týchto strojov. Druhá časť práce je zameraná na samotný konštrukčný návrh otočného manipulátora a zdôvodnenie použitia vybraných komponentov ako aj popis ich funkcie a funkčné výpočty. Posledná časť práce sa zapodieva pevnostnými výpočtami jednotlivých častí pomocou metódy konečných prvkov v programe CATIA V5, kontrolou stability celého stroja a skúškami ochranných konštrukcií ROPS a FOPS. Súčasťou práce je aj výkresová dokumentácia.
Kľúčové slová:ochranný rám kabíny, pevnostná kontrola, teleskopický výložník

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie vyhotovenej digitálnej rozmnoženiny školského diela online prostredníctvom internetu bez obmedzenia, vrátane práva poskytnúť sublicenciu tretej osobe na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely.


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanieZáverečná práca

Časti práce s odloženým zverejnením:

Posudky záverečnej práce neobmedzene