22. 9. 2019  22:24 Móric
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Izidor Mazurkievič, CSc.
Identifikačné číslo: 3513
Univerzitný e-mail: izidor.mazurkievic [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Ústav dopravnej techniky a konštruovania (SjF)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Návrh stavebného výťahu s lávkou šírky 3,5 m s nosnosťou 500 kg pre rekonštrukciu fasád bytových domov
Autor: Ing. Slavomír Vereš
Pracovisko: Ústav dopravnej techniky a konštruovania (SjF)
Vedúci práce: doc. Ing. Izidor Mazurkievič, CSc.
Oponent:Ing. Pavol Slovák, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh stavebného výťahu s lávkou šírky 3,5 m s nosnosťou 500 kg pre rekonštrukciu fasád bytových domov
Abstrakt:Cieľom diplomovej práce bolo navrhnúť koncepciu stavebného výťahu pre rekonštrukciu fasád. Zadaná bola nosnosť výťahu a šírka lávky, ostatné parametre ako pojazdová rýchlosť, výkon pohonu a iné geometrické rozmery ale konštrukčné riešenia boli zvolené na základe ostatných dostupných stavebných výťahov v danej triede. Práca sa v úvode zaoberá prehľadom súčasného stavu v oblasti stavebných výťahov, ich rozdelením, výrobcami a technickými parametrami. V ďalšej časti je ukázaná a popísaná konštrukcia navrhnutého výťahu, klietka výťahu, pohon , stožiar a uchytenie a takisto je tam vysvetlený postup výpočtu napätí pomocou metódy konečných prvkov v systéme CATIA V5 R18. K nahliadnutiu sú aj hlavné výsledky, či už reakcie v dôležitých bodoch, alebo grafické znázornenie priebehov napätí na konštrukcií výťahu. Pri práci sa postupovalo podľa normy STN EN 12159 + A1, určenej pre danú triedu výťahov.
Kľúčové slová:stavebný, výťah, CATIA, klietka, stožiar, rekonštrukcia , fasád

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie vyhotovenej digitálnej rozmnoženiny školského diela online prostredníctvom internetu bez obmedzenia, vrátane práva poskytnúť sublicenciu tretej osobe na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely.


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanieZáverečná práca

Časti práce s odloženým zverejnením:

Posudky záverečnej práce neobmedzene