Nov 22, 2019   8:59 p.m. Cecília
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Izidor Mazurkievič, CSc.
Identification number: 3513
University e-mail: izidor.mazurkievic [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Institute of transport technology and designing (FME)

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Engineering design of teleskopic extension beam for UDS 214
Written by (author): Ing. Peter Mináč
Department: Institute of transport technology and designing (FME)
Thesis supervisor: doc. Ing. Izidor Mazurkievič, CSc.
Opponent:Ing. Igor Školník
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Konštrukčný návrh teleskopického predlžovacieho ramena na UDS 214
Summary:Moja práca je zameraná na konštrukčný návrh teleskopického predlžovacieho ramena pre UDS 214. V prvej časti práce je priblížená história rýpadiel, ich rozdelenie, história teleskopických rýpadiel, konštrukcia teleskopických výložníkov a niektorý výrobcovia teleskopických rýpadiel. V druhej časti je konštrukčný návrh teleskopického predlžovacieho ramena, kde sú ponúknuté štyri riešenia. Taktiež je tam návrh ovládania pracovného nástroja a základné výpočty. V tretej časti je kontrola stability stroja a pevnostná kontrola, ktorá bola vykonaná v CATIA V5R19.
Key words:teleskopický, priamočiary hydromotor, UDS 214, predlžovacie rameno, rozsah lyžice

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited