22. 10. 2019  18:41 Sergej
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Izidor Mazurkievič, CSc.
Identifikačné číslo: 3513
Univerzitný e-mail: izidor.mazurkievic [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Ústav dopravnej techniky a konštruovania (SjF)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Konštrukčný návrh pásového podvozku s meniteľným rozchodom pre univerzálny dokončovací stroj UDS 211
Autor: Ing. Juraj Míšaný, PhD.
Pracovisko: Ústav dopravnej techniky a konštruovania (SjF)
Vedúci práce: doc. Ing. Izidor Mazurkievič, CSc.
Oponent:Ing. Igor Školník
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Konštrukčný návrh pásového podvozku s meniteľným rozchodom pre univerzálny dokončovací stroj UDS 211
Abstrakt:Cieľom práce bol návrh pásového podvozku s meniteľným rozchodom pre univerzálny dokončovací stroj UDS 211. V práci sme sa zaoberali problematikou podvozkov mobilných pracovných strojov, najmä však jednotlivými typmi systémov na zmenu rozchodu pásových podvozkov. Najpoužívanejšie systémy na zmenu rozchodu pásov sme rozanalyzovali a zvolili sme najvhodnejší, pre použitie na pásovom hydraulickom rýpadle UDS 211. Zvolený systém zmeny rozchodu sme spracovali do konštrukčného návrhu a vytvorili sme výkresovú dokumentáciu navrhovaného podvozku. Po dokončení návrhu sme spracovali kontrolu podmienok stability. Podmienky stability návrhu sme porovnali so stabilitou pôvodného podvozku. Vytvorili sme trojrozmerný model podvozku v prostredí Catia V5, na ktorom sme realizovali pevnostnú analýzu. V závere sme zhodnotili výhody navrhnutého riešenia a načrtli ďalší postup potrebný pred výrobou prototypu.
Kľúčové slová:pásový podvozok, teleskopický podvozok, meniteľný rozchod, UDS 211

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene