15. 11. 2019  17:21 Leopold
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Izidor Mazurkievič, CSc.
Identifikační číslo: 3513
Univerzitní e-mail: izidor.mazurkievic [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Ústav dopravnej techniky a konštruovania (SjF)

Kontakty     Výuka     Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Návrh koncepcie kompaktora hmotnostnej kategórie 32 t pre skládky komunálneho odpadu
Autor: Ing. Lukáš Kmeť
Pracoviště: Ústav dopravnej techniky a konštruovania (SjF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Izidor Mazurkievič, CSc.
Oponent:Ing. Radovan Maník
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Návrh koncepcie kompaktora hmotnostnej kategórie 32 t pre skládky komunálneho odpadu
Abstrakt:Cieľom tejto diplomovej práce bolo navrhnúť úplne novú koncepciu kompaktora pre skládky komunálneho odpadu hmotnostnej kategórie 32 t. Úvod diplomovej práce je venovaný odpadom všeobecne, analýze a prehľadu trhu z oblasti kompaktorov skládok komunálneho odpadu, určenie základných technických požiadaviek a analýzy legislatívnych a technických noriem. Druhá časť je venovaná koncepčnému návrhu skládkového kompaktora hmotnostnej kategórie 32 t, výpočtu trakčnej charakteristiky, funkčným výpočtom, a návrhu pohonu pojazdu . Tretia časť diplomovej práce je venovaná pevnostným analý-zam celého kĺbového rámu, zaťaženého statickými silovými účinkami. Posled-nú časti diplomovej práce tvorí výkresová dokumentácia.
Klíčová slova:kompaktor, skládka komunálneho odpadu, trakčná charakteristika

Aktuální stupeň zveřejnění
 
zpřístupňování digitální rozmnoženiny školního díla prostřednictvím akademické / univerzitní knihovny na studijní, vědecké, vzdělávací a informační účely pouze uživatelům v rámci vysoké školy (kontrola přístupu na základě IP adres počítačů nebo prostřednictvím jména a hesla).


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně