21. 10. 2019  1:54 Uršuľa
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Izidor Mazurkievič, CSc.
Identifikačné číslo: 3513
Univerzitný e-mail: izidor.mazurkievic [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Ústav dopravnej techniky a konštruovania (SjF)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Koncepčný návrh teleskopického rýpadla novej generácie hmotnostnej kategórie 18t - návrh pracovného zariadenia
Autor: Ing. Marián Babál
Pracovisko: Ústav dopravnej techniky a konštruovania (SjF)
Vedúci práce: doc. Ing. Izidor Mazurkievič, CSc.
Oponent:Ing. Pavol Slovák, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Koncepčný návrh teleskopického rýpadla novej generácie hmotnostnej kategórie 18t - návrh pracovného zariadenia
Abstrakt:Diplomová práca sa zaoberá návrhom pracovného zariadenia pre teleskopické rýpadlo hmotnostnej kategórie 18 ton na bázy UDS 232. Pracovné zariadenie pozostáva z vonkajšieho a vnútorného výložníka a kozlíka. Ovládanie jednotlivých funkcií sa vykonáva pomocou priamočiarych hydromotorov, ktoré ovládajú všetky navrhnuté kinematiky. Otáčanie výložníkov sa vykonáva pomocou ložiska s dvojnásobným šnekovým prevodom. Práca pozostáva z troch častí. V prvej časti práce sa nachádza úvod do problematiky a prehľad súčasného stavu teleskopických rýpadiel. Druhá časť predstavuje nové riešenie a popisuje jednotlivé navrhnuté časti pracovného zariadenia. Na konci práce sa nachádzajú funkčné výpočty a pevnostná kontrola pomocou metódy konečných prvkov. Súčasťou práce je výkresová dokumentácia (výložníky, zostava pracovného zariadenia a zostava stroja).
Kľúčové slová:pracovné zariadenie, výložník, lyžica

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene