20. 9. 2019  7:14 Ľuboslav, Ľuboslava
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Izidor Mazurkievič, CSc.
Identifikačné číslo: 3513
Univerzitný e-mail: izidor.mazurkievic [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Ústav dopravnej techniky a konštruovania (SjF)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Koncepčný návrh teleskopického rýpadla novej generácie hmotnostnej kategórie 18t - návrh kolesového podvozku
Autor: Ing. Igor Jankových
Pracovisko: Ústav dopravnej techniky a konštruovania (SjF)
Vedúci práce: doc. Ing. Izidor Mazurkievič, CSc.
Oponent:prof. Ing. Ladislav Gulan, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Koncepčný návrh teleskopického rýpadla novej generácie hmotnostnej kategórie 18t - návrh kolesového podvozku
Abstrakt:V práci sa popisuje návrh podvozku pre teleskopické rýpadlo. V prvej kapitole sa uvádza, čo vlastne rýpadlo je, popisujú sa jeho jednotlivé druhy a jeho časti. Zvláštnu pozornosť venuje popisu kolesového podvozku a hľadiska konštrukcie a pohonu. Ďalej je tu pre ďalšie kapitoly potrebná stať, ktorá uvádza prehľad súčasného stavu podvozkov. Druhou výraznou kapitolou je samotný návrh podvozku. Je tu zhrnutý návrh nosných častí, pohonu a modulov pre stabilizáciu rýpadla pri práci. Funkcia pohonu je prepočítaná a zhrnutá v ťahovej charakteristike. Poslednou dôležitou kapitolou je pevnostná kontrola rámu. V súčasnosti vládne výpočtom metóda konečných prvkov, takže aj táto kontrola bola vykonaná softwarom. Výsledkom návrhu je výkresová dokumentácia, ktorá tvorí samostatnú prílohu.
Kľúčové slová:stabilizačné podpery, rýpadlo, teleskopické rýpadlo, kolesový podvozok, radlica, funkčné výpočty

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene