14. 10. 2019  14:59 Boris
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Izidor Mazurkievič, CSc.
Identifikačné číslo: 3513
Univerzitný e-mail: izidor.mazurkievic [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Ústav dopravnej techniky a konštruovania (SjF)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Návrh plávajúceho pásového dozéra pre čistenie vodných nádrží na odstraňovanie naplavenín na vodnej hladine - návrh koncepcie a rozmiestnenia základných agregátov
Autor: Ing. Miloš Mjartan
Pracovisko: Ústav dopravnej techniky a konštruovania (SjF)
Vedúci práce: doc. Ing. Izidor Mazurkievič, CSc.
Oponent:prof. Ing. Miroslav Vereš, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh plávajúceho pásového dozéra pre čistenie vodných nádrží na odstraňovanie naplavenín na vodnej hladine - návrh koncepcie a rozmiestnenia základných agregátov
Abstrakt:Táto diplomová práca je zameraná na návrh plávajúceho pásového dozéra pre čistenie vodných nádrží na odstraňovanie naplavenín na vodnej hladine. V rámci tejto diplomovej práce bol navrhnutý model pontónu tak, aby vyhovoval kritériám ako sú nepotopiteľnosť, plávateľnosť a stabilita. Pri rozmiestňovaní zá-kladných agregátov sa kladie dôraz na správne rozloženie hmotnosti, aby poloha ťažiska bola vyhovujúca aj vo vode a aj na pevnom podklade. V prvej časti tejto práce je poskytnutý prehľad najpoužívanejších strojov v oblasti obojživelných vo-zidiel. V ďalšej časti práce sú uvedené potrebné funkčné výpočty a pevnostná analýza korby dozéra. Posledná časť práce je výkresová dokumentácia zložená zo zostavového výkresu plávajúceho dozéra s rozmiestnením agregátov plus zo zos-tavového výkresu korby dozéra, výkresu uloženia hnacieho agregátu a výkres ka-bíny
Kľúčové slová:Plávajúci pásový dozér , Korba dozéra, Ťažisko, Výtlak

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene