20. 10. 2019  10:25 Vendelín
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Izidor Mazurkievič, CSc.
Identifikačné číslo: 3513
Univerzitný e-mail: izidor.mazurkievic [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Ústav dopravnej techniky a konštruovania (SjF)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Koncepčný návrh teleskopického rýpadla novej generácie hmotnostnej kategórie 18t - návrh otočnej nadstavby
Autor: Ing. Peter Jankovič
Pracovisko: Ústav dopravnej techniky a konštruovania (SjF)
Vedúci práce: doc. Ing. Izidor Mazurkievič, CSc.
Oponent:prof. Ing. Ladislav Gulan, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Koncepčný návrh teleskopického rýpadla novej generácie hmotnostnej kategórie 18t - návrh otočnej nadstavby
Abstrakt:Cieľom záverečnej práce bolo navrhnúť koncept otočnej nadstavby pre teleskopické kolesové rýpadlo. V prvých kapitolách sú vymedzené základné pojmy v danej oblasti a rozdelenie zemných strojov. Kapitola venovaná prehľadu súčasného stavu na trhu predstavuje najdôležitejších výrobcov teleskopických a konvenčných rýpadiel a charakterizuje vybrané typy strojov. Pri konštrukčnom návrhu otočnej nadstavby sa zvolilo usporiadanie agregátov, bolo určené ťažisko a moment zotrvačnosti otočného zvršku. Súčasťou návrhu je výber najdôležitejších modulov nadstavby, ako je pohonný agregát s príslušenstvom, prvky hydraulického systému a ďalšie. Pevnostnou kontrolou rámu otočnej nadstavby sa určili oblasti najväčších mechanických napätí a deformácií konštrukcie pomocou MKP. Kontrolou stability rýpadla podľa platnej legislatívy bola dokázaná bezpečnosť stroja proti prevráteniu počas práce. V závere sú zhrnuté výsledky a načrtnuté možnosti ďalšieho použitia a vývoja otočnej nadstavby.
Kľúčové slová:otočná nadstavba, otočný zvršok, teleskopické rýpadlo, UDS 232

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene