21. 9. 2019  15:00 Matúš
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Izidor Mazurkievič, CSc.
Identifikačné číslo: 3513
Univerzitný e-mail: izidor.mazurkievic [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Ústav dopravnej techniky a konštruovania (SjF)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Konštrukčný návrh pracovného zariadenia pre UDS 232 s deleným výložníkom a hĺbkovou lyžicou objemu 0,63\( m^{3}\)
Autor: Ing. Matej Oremus
Pracovisko: Ústav dopravnej techniky a konštruovania (SjF)
Vedúci práce: doc. Ing. Izidor Mazurkievič, CSc.
Oponent:prof. Ing. Ladislav Gulan, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Konštrukčný návrh pracovného zariadenia pre UDS 232 s deleným výložníkom a hĺbkovou lyžicou objemu 0,63\( m^{3}\)
Abstrakt:Diplomová práca má za cieľ navrhnúť pracovné zariadenie s deleným výložníkom pre mimoosé rýpanie, ktoré bude namontované na základnom nosiči UDS 232. Prvá časť práce opisuje stručne použitie takýchto pracovných zariadení a ich rôzne konštrukčné prevedenia. V druhej časti sú stanovené základné rozmery. Zvláštnou kapitolou je optimalizácia kinematiky. Tretia časť pozostáva z konštrukčného návrhu pracovného zariadenia. V poslednej časti sú vykonané funkčné výpočty, ako rypné sily, zdvíhacia sila, stabilita, kontrola miest klzných uložení a pevnostná kontrola konštrukcie. Dôležitou prílohou je výkresová dokumentácia, pozostávajúca zo šiestich výkresov horného výložníka, dolného výložníka, násady, zostavy pracovného zariadenia, zostavy stroja a pracovných dosahov.
Kľúčové slová:výložník pre mimoosé rýpanie, kinematika, násada, rypné sily, Rýpadlo

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene