May 29, 2020   7:44 p.m. Vilma
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Tomáš Štefko, PhD.
Identification number: 35160
University e-mail: tomas.stefko [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)

Contacts               
Final thesis
     
     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Passive houses
Written by (author): Ing. Tomáš Štefko, PhD.
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Energetické pasívne domy
Summary:
Práca sa zaoberá princípom energeticky úsporných budov. Popisuje základné prvky nízkoenergetických a pasívnych domov. Definuje základné tepelnoizolačné vlastnosti stavebných materiálov. V druhej časti sa zaoberá aktívnymi solárnymi systémami. Popisuje druhy solárnych kolektorov a tepelných čerpadiel. Posledná časť je venovaná opisu konkrétneho pasívneho domu, použitých stavebných prvkov a výpočtu energetickej bilancie budovy.
Key words:
súčiniteľ prestupu tepla, tepelný odpor, tepelný most, tepelná izolácia, slnečný kolektor, pasívny dom, rekuperácia tepla, tepelné čerpadlo

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet with no restrictions, incl. the right to provide sub-lincence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Reviews for final thesis unlimited