May 29, 2020   5:23 p.m. Vilma
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Tomáš Štefko, PhD.
Identification number: 35160
University e-mail: tomas.stefko [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)

Contacts     
     
Lesson     
Final thesis
     
     
Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Study of biodegradability using parameters O2 and CO2 in the laboratory bioreactor
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor: doc. Ing. Kristína Gerulová, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Štúdium biodegradability pomocou ukazovateľov O2 a CO2 v laboratórne zostrojenom bioreaktore
Summary:
Práca je zameraná na štúdium biologickej rozložiteľnosti procesných kvapalín Alusol ABF 10 a Syntilo 9918 pomocou OECD 302 B testu. V rámci praktickej časti sa navrhla aparatúra pre kontinuálne meranie degradability pomocou parametrov monitorujúcich rozkladnú činnosť mikroorganizmov -- spotreby kyslíka a uvoľňovania oxidu uhličitého.
Key words:biodegradácia, procesná kvapalina, chemická spotreba kyslíka (CHSK), celkový organický uhlík

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited