26. 1. 2020  3:56 Tamara
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Vladimír Magula, PhD.
Identifikační číslo: 3517
Univerzitní e-mail: qmagula [at] stuba.sk
 
Externí spolupracovník - Ústav materiálov (MTF)

Kontakty     Projekty     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Materiálové aspekty horúcich trhlín zvarových spojov austenitických ocelí
Autor: Ing. Miroslav Kocian
Pracoviště: Ústav materiálov (MTF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Vladimír Magula, PhD.
Oponent:prof. Ing. Mária Dománková, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Materiálové aspekty horúcich trhlín zvarových spojov austenitických ocelí
Abstrakt:SÚHRN KOCIAN, Miroslav: Materiálové aspekty horúcich trhlín zvarových spojov austenitických ocelí [Bakalárska práca]-Slovanská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav materiálov- Vedúci práce : doc. Ing. Vladimír Magula, PhD., - Trnava :MtF STU, 2010. 43s. Kľúčové slová: austenitická oceľ, zvariteľnosť, chyby zvarov, horúca praskavosť, Cieľom práce je priblížiť problematiku horúcej praskavosti zvarových spojov austenitických ocelí. Prvá kapitola približuje austenitické ocele, ich štruktúru ,rozdelenie a využitie. V druhej kapitole je rozobratá zvariteľnosť ocelí a chyby zvarových spojov . Tretia a štvrtá kapitola je zameraná na horúce praskanie, rozdelenie horúcich trhlín, príčiny praskavosti a skúšky náchylnosti na horúce praskanie.
Klíčová slova:austenitická oceľ, zvariteľnosť, chyby zvarov, horúca praskavosť

Aktuální stupeň zveřejnění
 
poskytuje pouze anotace a abstrakty závěrečné práce, kontakty, pokud autor nebo školitel nesouhlasí se zveřejněním celého textu. Autor může uvést kontaktní údaje (jako nepovinné).


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně