21. 11. 2019  15:41 Elvíra
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Vladimír Magula, PhD.
Identifikačné číslo: 3517
Univerzitný e-mail: qmagula [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Ústav materiálov (MTF)

Kontakty     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Materiálové aspekty horúcich trhlín zvarových spojov austenitických ocelí
Autor: Ing. Miroslav Kocian
Pracovisko: Ústav materiálov (MTF)
Vedúci práce: doc. Ing. Vladimír Magula, PhD.
Oponent:prof. Ing. Mária Dománková, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Materiálové aspekty horúcich trhlín zvarových spojov austenitických ocelí
Abstrakt:SÚHRN KOCIAN, Miroslav: Materiálové aspekty horúcich trhlín zvarových spojov austenitických ocelí [Bakalárska práca]-Slovanská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav materiálov- Vedúci práce : doc. Ing. Vladimír Magula, PhD., - Trnava :MtF STU, 2010. 43s. Kľúčové slová: austenitická oceľ, zvariteľnosť, chyby zvarov, horúca praskavosť, Cieľom práce je priblížiť problematiku horúcej praskavosti zvarových spojov austenitických ocelí. Prvá kapitola približuje austenitické ocele, ich štruktúru ,rozdelenie a využitie. V druhej kapitole je rozobratá zvariteľnosť ocelí a chyby zvarových spojov . Tretia a štvrtá kapitola je zameraná na horúce praskanie, rozdelenie horúcich trhlín, príčiny praskavosti a skúšky náchylnosti na horúce praskanie.
Kľúčové slová:austenitická oceľ, zvariteľnosť, chyby zvarov, horúca praskavosť

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie len anotácie a abstraktov záverečnej práce, kontaktov, ak autor alebo školiteľ nesúhlasia so zverejnením celého textu. Autor môže uviesť kontaktné údaje (ako nepovinné).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene