Jul 10, 2020   9:05 a.m. Amália
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Zuzana Marušincová
Identification number: 3539
University e-mail: zuzana.marusincova [at] stuba.sk
 
Pracovnice pre zahraničné vzťahy - Deanship - Research (DO FIIT)

Contacts     
Publications
     

The selected person is an author of the following publications.

Ord.
Publications
Type of result
Year
Details
1.
Digest of Significant Jubilees in Study of Electromagnetic Phenomena
Marušincová, Zuzana -- Sláma, Jozef
Prierez významných výročí v poznaní elektromagnetických javov. In K dejinám elektrotechniky na Slovensku: Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou. Banská Štiavnica, 28.-29.6.2007. Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2007, p. 195--199. ISBN 978-80-228-1762-2.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2007
Details

Use the following button to export the list of publications to a format suitable for Excel.