Jun 18, 2019   9:26 p.m. Vratislav
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Zuzana Marušincová
Identification number: 3539
University e-mail: zuzana.marusincova [at] stuba.sk
 
Pracovnice pre zahraničné vzťahy - Deanship - Research (DO FIIT)

Contacts     Publications     

The selected person is an author of the following publications.

Ord.PublicationsType of resultYearDetails
1.Digest of Significant Jubilees in Study of Electromagnetic Phenomena
Marušincová, Zuzana -- Sláma, Jozef
Prierez významných výročí v poznaní elektromagnetických javov. In K dejinám elektrotechniky na Slovensku: Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou. Banská Štiavnica, 28.-29.6.2007. Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2007, p. 195--199. ISBN 978-80-228-1762-2.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2007Details

Use the following button to export the list of publications to a format suitable for Excel.