Jan 20, 2020   10:49 a.m. Dalibor
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. arch. Pavol Korček, PhD.
Identification number: 3546
University e-mail: pavol.korcek [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of Public Buildings (FA)
 
External colleague - Faculty of Civil Engineering (STU)

Contacts     Lesson     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Dance studio
Written by (author): Bc. Laura Dräxlerová
Department: Institute of Public Buildings (FA)
Thesis supervisor: Ing. arch. Pavol Korček, PhD.
Opponent:Ing. arch. Jozef Bátor, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Štúdio tanca
Summary:Cieľom bakalárskej práce je vypracovanie projektu tanečného štúdia "Draždiak," ktorého myšlienkou je nielen dodržanie témy, ale aj maximálne využitie prostredia a možností, ktoré táto lokalita ponúka. Prírodné prostredie a jazero Draždiak už teraz ponúkajú možnosti pre oddych a rekreáciu a sú často využívané tunajšími obyvateľmi. Návrh kladie dôraz na čo najväčšiu variabilitu, funkčnosť a bezproblémovosť prevádzky. Objekt je situovaný na konci mestskej časti Petržalka. Vďaka práve teraz budovanej električkovej trati bude dostupná centru mesta a rozšírene aj na železničnú a autobusovú stanicu. Z prevádzkových dôvodov prirodzene vyplynulo rozdelenie na dva bloky. Menší blok fungujúci najmä ako priestor pre tréningy a väčší, ktorý bude zastrešovať rôzne typy podujatí . Súčasťou budovy je aj externý stage, ktorý rozširuje možnosti využitia budovy aj o väčšie akcie mestského charakteru. Nachádza sa tu kaviareň, ktorá bude slúžiť ako rozptylová plocha. Západná časť budovy je riešená ako blok zázemia, obsluhujúca ako tanečníkov tak aj návštevníkov. Z architektonického hľadiska sú základnou hmotou jednoduché proporcie tanečnej sály. Návrh rešpektuje linearitu a vyhýba sa tvorbe zábran a prekážok, tak ako to bolo riešené v celkovom urbanistickom návrhu.
Key words:tanečné štúdio, kultúra, univerzálne navrhovanie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited