Jun 2, 2020   0:50 a.m. Xénia
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. arch. Pavol Korček, PhD.
Identification number: 3546
University e-mail: pavol.korcek [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of Public Buildings (FA)
 

     
Lesson          
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Residence of Ambassador
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor: Ing. arch. Pavol Korček, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Rezidencia veľvyslanca
Summary:
Zadaním tejto bakalárskej práce bolo vypracovať návrh rezidencie veľvyslanca na zadanej parcele s rozlohou 3426 m2. Cieľom zadania je vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie. V priebehu návrhu sa prechádza rôznymi stupňami, od konceptu, cez Štúdiu až k samotnej projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie. Súčasťou projektu je urbanistické riešenie, návrh napojenia na existujúce inžinierske siete, všetky pôdorysy daného objektu, charakteristické rezy, pohľady všetkých fasád s označením materiálov, okenných a dverných konštrukcií, mierkové prehĺbenie časti pôdorysu a rezu objektu, priestorové zobrazenie a model návrhu. Zadaný pozemok sa nachádza na Jančovej ulici v Bratislave. Vo svojom návrhu som vytvorila tri samostatne stojace objekty štvorcového pôdorysu, ktoré sú prevádzkovo a funkčne oddelené. Súčasťou návrhu má byť malý konzulárny úrad, ktorý je z dôvodu bezpečnosti oddelený od zvyšku pozemku plotom a izolačnou zeleňou. Pred objektom s reprezentačnými priestormi je vytvorená nástupná plocha, ktorá zároveň slúži aj ako otočisko pre autá. Hmotové aj materiálové spracovanie odráža vyšší štandard bývanie v rezidenčnej vile a zároveň reprezentatívnosť priestorom slúžiacich na spoločenské akcie.
Key words:rezidencia, veľvyslanectvo, konzulárny úrad

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited