Jan 20, 2020   9:26 a.m. Dalibor
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. arch. Pavol Korček, PhD.
Identification number: 3546
University e-mail: pavol.korcek [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of Public Buildings (FA)
 
External colleague - Faculty of Civil Engineering (STU)

Contacts     Lesson     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Multifunction Gym
Written by (author): Bc. Veronika Blahunková
Department: Institute of Public Buildings (FA)
Thesis supervisor: Ing. arch. Pavol Korček, PhD.
Opponent:doc. Ing. arch. Milan Andráš, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Multifunkčná telocvičňa
Summary:Cieľom práce bolo navrhnúť multifunkčnú telocvičňu v areáli internátu Mladá Garda v Bratislave. Riešený pozemok sa nachádza za budovami internátu na Račianskej ulici v mestskej časti Nové Mesto. Nová telocvičňa má slúžiť študentom a pedagógom univerzity aj širšej verejnosti. Prevádzkovo je hala členená na tri časti – časť pre športovcov, časť pre divákov a administratívu. Súčasťou priestorov pre športovcov je šesť bunkových šatní, dve šatne pre trénerov, hygiena, posilňovňa, exteriérová lezecká stena, atletický tunel a priestor telocvične. Pre divákov je určený priestor občerstvenia, hľadisko a hygiena. Časť administratívy tvoria kancelárie s prislúchajúcimi priestormi a hygienou.
Key words:multifunkčná telocvičňa, šport, architektúra

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited