Jan 28, 2020   11:21 p.m. Alfonz
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. arch. Pavol Korček, PhD.
Identification number: 3546
University e-mail: pavol.korcek [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of Public Buildings (FA)
 
External colleague - Institute of Public Buildings (FA)
External colleague - Faculty of Civil Engineering (STU)

Contacts     Lesson     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Residence of Ambassador
Written by (author): Bc. Brigita Domiková
Department: Institute of Public Buildings (FA)
Thesis supervisor: Ing. arch. Pavol Korček, PhD.
Opponent:Ing. arch. Jozef Bátor, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Rezidencia veľvyslanca
Summary:Cieľom zadania bolo vytvoriť návrh rezidencie veľvyslanectva pre ľubovoľnú krajinu, ktorý bude spracovaný vo forme projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie. Dokumentácia je rozdelená na dve časti. Prvá časť, architektonický návrh, je spracovaná na úrovni projektu stavby pre územné konanie. Druhá časť sa zameriava na detailnejšie spracovanie, obsahuje jednotlivé časti projektu stavby pre stavebné konanie, okrem výkresovej časti (prílohy) obsahuje technickú správu a výkaz o bilancii stavby. Dôležitú úlohu pri navrhovaní hralo riešenie a spojenie rôznorodých častí a typologických druhov, ktoré sú potrebné pre prevádzku takéhoto objektu. Riešený pozemok je situovaný v Bratislave, v mestskej časti Staré mesto – Bôrik. Hmota rezidencie vznikla použitím „modulu“ štvorcového pôdorysu, ktorý sa vyskytuje v okolí. Vzniknuté tri hmoty kvádra vyjadrujú tri rôzne typy priestorov, ktoré boli navrhnuté – poloverejný (konzulárny úrad), polosúkromný (reprezentačná časť) a súkromný (bývanie veľvyslanca).
Key words:rezidencia, konzulárny úrad, vila, veľvyslanec

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited