May 25, 2020   8:30 p.m. Urban
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. arch. Pavol Korček, PhD.
Identification number: 3546
University e-mail: pavol.korcek [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of Public Buildings (FA)
 
External colleague - Faculty of Civil Engineering (STU)

Contacts     Lesson     Publications
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:Multifunction Gym
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:
doc. Ing. arch. Milan Andráš, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Multifunkčná telocvičňa
Summary:
Zadaním bakalárskej práce bolo navrhnúť objekt multifunkčnej telocvične v lokalite Nové mesto v Bratislave, v areáli ŠD Mladá Garda. Riešený pozemok je súčasťou areálu CAŠ STU (Centra akademického športu). Nachádza sa v južnej časti pozemku smerom z ulice Smirkova. Budova telocvične je situovaná v nadväznosti na ostatné plochy športového areálu. Má poskytnúť priestor na interiérové športové aktivity. V exteriéri má poskytnúť priestor rozptylový a oddychový v nadväznosti na exteriérovú horolezeckú stenu. Architektonické riešenie má navodzovať dojem dynamiky, čo pramení z funkcie stavby. Tento dojem má vytvárať zalomenie strechy, ktoré dotvára translucentná fasáda v kombinácii s tmavou podkladom v 1.NP. Týmto riešením má vystúpiť do popredia translucentná časť a dávať pocit dynamiky a lability. Z hľadiska funkčného využitia sa v objekte nachádzajú okrem multifunkčnej telocvične aj priestory na tréningy, posilňovňa, atletická dráha a miesto na pingpong. Okrem športových aktivít je tu aj oddychový a stretávací priestor pre študentov a časť administratívy a správy budovy. Pri telocvični vznikla aj plocha pre 24 parkovacích miest, pričom diváci môžu využívať aj už existujúce parkovisko pri hlavnom vstupe do areálu. V prvej časti práce som sa venovala architektonickému konceptu a riešeniu okolitého prostredia. V druhej časti práce som rozpracovala konštrukčné a materiálové riešenie. Návrh bol vypracovaný v podrobnosti projektu pre stavebné konanie a na základe platných predpisov a noriem.
Key words:
Mladá Garda, šport, translucentná fasáda, multifunkčná telocvičňa

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited