Mar 30, 2020   2:07 p.m. Vieroslava
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. arch. Pavol Korček, PhD.
Identification number: 3546
University e-mail: pavol.korcek [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of Public Buildings (FA)
 
External colleague - Institute of Public Buildings (FA)
External colleague - Faculty of Civil Engineering (STU)

Contacts     Lesson     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Fitness center (Smrečianska , Bratislava)
Written by (author): Ing. arch. Peter Malovec
Department: The Institute of Architecture of Residential Buildings (FA)
Thesis supervisor: Ing. arch. Pavol Korček, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Fitnes centrum (Smrečianska ul., Bratislava)
Summary:Objekt zasvätený tráveniu voľného času športovými aktivitami. Vychádza z danosti prostredia ťažiac z blízkej polohy parku. Priestorovo dotvára nárožie Smrečianskej a Mikovíniho ulice. Snažiac sa komunikovať s uličnými líniami okolitých uličných čiar. Vytvára priestor dvora s exteriérovými športovými plochami. Funkčne pozostávajúci z dvoch samostatných jednotiek so samostatnými vstupmi: -primárnej: fitnes centrum s wellnes oddelením na prízemi -sekundárnej: kaviareň s terasou oživujúcou park Obe interiérmi otvorené smerom k parku a vlastnému dvoru. Kompozične sa zahráva s dynamikou, keď vyrastá z terénu a zalomeniami rozihráva hmotu. Pracuje hlavne z akcentom nárožia. Kde výrazným vykonzolovaním tubusovej hmoty do parku navádza na hlavný vstup. Ráčte vstúpiť...
Key words:wellnes, fitnes, dynamika, nárožie, relax


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited