Jun 1, 2020   11:17 p.m. Žaneta
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. arch. Pavol Korček, PhD.
Identification number: 3546
University e-mail: pavol.korcek [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of Public Buildings (FA)
 
External colleague - Faculty of Civil Engineering (STU)

     
Lesson     
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:Rezidential villa
Written by (author): Ing. arch. Tamara Faktorová
Department:
Thesis supervisor:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Rezidenčná vila
Summary:
Cieľom, ako aj požiadavkou zadania, bolo navrhnúť rezidenčnú vilu pre veľvyslanca v Kráľovskom údolí, mestskej časti Bratislavy. Objekt je určený predovšetkým na rodinné bývanie s nadštandardnou vybavenosťou prislúchajúcou k výkonnej funkcii a postaveniu veľvyslanca. Úlohou bolo nielen riešenie logickej prevádzky s atypickou funkčnosťou, v kombinácii obytnej funkcie s občianskou - za účelom bývania a administratívnych činnosti, ale aj vytvorenie vhodného a kompaktného osadenia do svažitého terénu v náväznosti na okolité prostredie, v rámci komunikácií a parkovacích miest pre návštevu veľvyslanca. Projektová časť stavby zahŕňa terénne a povrchové úpravy, otázky týkajúce sa energetiky, vykurovania a spotreby vody, náklady za konštrukčné a materiálové riešenie, pričom budova musí spĺňať normy týkajúce sa statickej problematiky, stavebnej fyziky a požiarnej bezpečnosti budov.
Key words:
rezidenčná vila, Kráľovské údolie, Bratislava

Current level of public release
 
access to annotation and abstracts of final thesis only. Contacts are provided if the author or the supervisor does not wish to release the whole thesis. The author can state his contact details (optional)..


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited