Jun 2, 2020   1:13 a.m. Xénia
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. arch. Pavol Korček, PhD.
Identification number: 3546
University e-mail: pavol.korcek [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of Public Buildings (FA)
 
External colleague - Institute of Public Buildings (FA)

Contacts
     
     
Publications
     
Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:
Creative Center for children and youth
Written by (author):
Ing. arch. Zuzana Gazsová
Department:
Thesis supervisor:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Kreatívne centrum pre mládež
Summary:
Vo vybranej téme kreatívneho centra pre deti a mládež som sa snažila uplatniť kreatívny prístup nadväzujúci na tému zadania bakalárskej práce. Objekt som začlenila medzi už jestvujúcu vybavenosť slúžiacu hlavne deťom a mladým a snažila som sa revitalizovať aj jeho okolie a prispôsobiť ho potrebám kreatívneho centra. Chcela som vytvoriť súkromný priestor medzi budovou centra a výškovým rozdielom medzi susediacim parkom , ale zároveň tieto priestory aj prepojiť pomocou stupňovitého hľadiska. Do kreatívneho centra som umiestnila funkcie typické pre základné umelecké školy: výtvarný, dramatický, tanečný a hudobný odbor, a tomu som prispôsobila aj dispozíciu. Vytvorením ustupujúcich hmôt som chcela umocniť prepojenie interiéru s exteriérom a zabezpečiť nadväznosť na plánované ihrisko. Mojím zámerom bolo vytvoriť objekt na prvý pohľad vypovedajúci o svojej funkcii. Takže kreatívne centrum má kreatívnu fasádu. Preto som navrhla vybiehajúce biele fasády, ktoré si žiaci budú môcť sami pomaľovať prípadne neskôr znova premaľovať. Mohutné biele steny som sa snažila odľahčiť bočnými fasádami a átriami ktoré sú obložené farebnými doskami v kombinácii so sklenými stenami. Vstup je celý presklený čo ho akcentuje medzi mohutnými stenami.
Key words:
kreatívne centrum, bakalárska práca, objekt

Current level of public release
 
access to annotation and abstracts of final thesis only. Contacts are provided if the author or the supervisor does not wish to release the whole thesis. The author can state his contact details (optional)..


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited