Jun 1, 2020   11:41 p.m. Žaneta
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. arch. Pavol Korček, PhD.
Identification number: 3546
University e-mail: pavol.korcek [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of Public Buildings (FA)
 
External colleague - Institute of Public Buildings (FA)
External colleague - Faculty of Civil Engineering (STU)

Contacts          Publications
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:
Residential villa
Written by (author):
Department:
The Institute of Architecture of Residential Buildings (FA)
Thesis supervisor: Ing. arch. Pavol Korček, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Rezidenčná vila
Summary:
Zadaním tejto bakalárskej práce je riešenie objektu rezidenčnej vily veľvyslanca. Cieľom zadania je vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie, pričom v priebehu riešenia sa postupne prechádza rôznymi úrovňami, od konceptu, cez štúdiu až po hotovú projektovú dokumentáciu. Takýto projekt obsahuje urbanistické riešenie, situácie s napojením na inžinierske siete, pôdorysy objektu, rezy objektu, pohľady, mierkové prehĺbenia, konštrukčné detaily a taktiež aj vizualizácie objektu a model. Jedným z cieľov práce je aj štúdium typologických náležitostí spojených s daným typologickým prvkom, prieskum lokality , úvaha nad problémami prostredia, návrhy riešení a ich implementovanie do konečného návrhu . Objekt má byť situovaný v Kráľovskom údolí v Bratislave. Všetky myšlienky sa nakoniec pretvorili do finálneho návrhu vily, ktorá má tri podlažia. Funkčne je rozdelená na dve časti - obytnú a spoločenskú. Koncept práce bol taký, aby objekt kombinoval intimitu a útulnosť rodinného domu veľvyslanca a okázalosť a luxus miesta pre návštevy, či už zahraničné alebo domáce. Počas práce sa mi podarilo osvojiť si náležitosti práce pri príprave projektovej dokumentácie k stavebnému a územnému povoleniu
Key words:
spoločenská, veľvyslanec, rezidencia

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet after the lapse of 5 years from concluding this contract only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password), incl. the right to provide sub-licence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited