Jan 28, 2020   11:40 p.m. Alfonz
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. arch. Pavol Korček, PhD.
Identification number: 3546
University e-mail: pavol.korcek [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of Public Buildings (FA)
 
External colleague - Institute of Public Buildings (FA)
External colleague - Faculty of Civil Engineering (STU)

Contacts     Lesson     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Mansion
Written by (author): Ing. arch. Martin Eckhardt
Department: The Institute of Architecture of Residential Buildings (FA)
Thesis supervisor: Ing. arch. Pavol Korček, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Rezidenčná vila
Summary:Návrhom bakalárskej prace bolo vytvorenie rezidenčnej vily určenej pre bývanie veľvyslanca, jeho rodiny, ale aj reprezentačných priestorov určených pre hostí. Pozemok riešeného územia sa nachádza v starom meste v lukratívnej časti situovanej nad nábrežím Dunaja. Táto lokalita dáva navrhovanému objektu intimitu, bezpečie a impozantný výhľad, ktorý reprezentuje daný objekt.Pri samotnom architektonickom návrhu sú podstatné dva silné aspekty. Objekt sa nachádza v svahovitom teréne, ktorý sa prudko zvažuje smerom k nábrežiu Dunaja. Druhý aspekt je funkcia veľvyslanectva, ktorá má špecifické vlastnosti na údržbu reprezentatívnosť a bezpečie. Z týchto faktorov vzniká plynule polo zapustený objekt vychádzajúci z funkcie vrstevníc, vďaka ktorým sú všetky miestnosti v kontakte s exteriérom a výhľadom na Dunaj. Z dispozičného hľadiska je objekt vertikálne rozdelený do dvoch prevádzok, ktoré sú navzájom prepojené. Aj okolie a samostatná budova sú umiestnené tak, aby bol čo najväčší priestor umiestnený smerom na nábrežie, ktorý ponúka výhľad a ideálnu intimitu určenú na reprezentačné akcie veľvyslancov.
Key words:Rezidenčná vila, Diplomat, Královské údolie

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses via academic / university library for study, scientific, educational and information purposes only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password).


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited