Jan 25, 2020   6:47 p.m. Gejza
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. arch. Pavol Korček, PhD.
Identification number: 3546
University e-mail: pavol.korcek [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of Public Buildings (FA)
 
External colleague - Faculty of Civil Engineering (STU)

Contacts     Lesson     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Mixed Use Building
Written by (author): Bc. Michal Fugger
Department: Institute of Public Buildings (FA)
Thesis supervisor: Ing. arch. Pavol Korček, PhD.
Opponent:Ing. arch. Dušan Ferianc, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Polyfunkčný bytový dom
Summary:Pre predmet 1340 AAN VIII - záverečná bakalárska práca pre akademický rok 2012/2013 z dňa 18.02.2013 mi boli zadané tri možné lokality na výber a rozhodol som sa pre tému Polyfunkčný bytový dom Cyprichova -- Černockého - Rača. Na základe charakteristiky zadania pre vybrané územia som postupne vypracoval dokumentáciu v jednotlivých stupňoch architektonického projektu tak, aby navrhovaný objekt spĺňal všetky zadané kritéria pre dané územie a zároveň prinášal ďalší pohľad na rišenie polyfunkčného objektu tejto oblasti. Dokumentácia obsahuje úvodnú časť, hlavnú časť s textovou časťou so sprievodnou a súhrnou technickou správou obejktu a výkresovými časťami 1.časti - architektonického návrhu AN/1, 2.časti - Projektu stavby PS/1 Stavebno - architektonickej časti a PS/2 Stavebno-architektonickej časti (prehĺbujúca dokumntácia stavebného objektu, detaily a podrobnosti) a zaverečnú časť s celkovým hodnotením práce.
Key words:architektura, súhrn, Polyfunkčný bytovy dom

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited