Jan 23, 2020   9:54 p.m. Miloš
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. arch. Pavol Korček, PhD.
Identification number: 3546
University e-mail: pavol.korcek [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of Public Buildings (FA)
 
External colleague - Faculty of Civil Engineering (STU)

Contacts     Lesson     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Carshowroom with car servise
Written by (author): Ing. arch. Silvia Somošová
Department: Institute of Public Buildings (FA)
Thesis supervisor: Ing. arch. Pavol Korček, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Autosalón s autoservisom
Summary:Somošová, Silvia: Autoslón s autoservisom. (Bakalárska práca), -Slovenská technická univerzita v Bratislave. Fakulta architektúry. -Ústav architektúry občianskych budov. -Vedúci záverečnej práce Ing. arch. Pavol Korček, PhD., Bratislava 2012. 70 s. Autosalón -- výkladná skriňa svojej značky. Zadanie záverečnej bakalárskej práce rieši problematiku novostavby autosalónu a autoservisu na Trnavskej ceste v Bratislave -- Ružinove, ktorá je frekventovaným cestným ťahom z centra na letisko. Z funkčného hľadiska v okolitej zástavbe prevláda občianska vybavenosť lokálneho významu, teda typologický druh, autosalón, predstavuje do daného prostredia optimálne doplnenie vybavenosti. Oproti riešenému územiu sa taktiež nachádza jedna z plošných dominánt mesta -- Martinský cintorín. Pri návrhu došlo k prehodnoteniu umiestnenia a veľkosti navrhovaného objektu na pozemku, pričom hmota predstavuje kompaktný celok. Situovanie na pozemku vyplýva z rovín vytvorených spojnicami uličných čiar na mieste, kde sa objekt dá odvnímať z oboch smerov ulice a je tvarovaný v zmysle dynamiky a dizajnu predstavujúceho svetoznáme automobily Lamborghini. Komponovaný je ako dvojpodlažný v mieste najexponovanejšieho odvnímania budovy a plynule klesajúci na jednopodlažný smerom k opačnej strane pozemku. Akcentovanie hmotového výrazu budovy v okolitej zástavbe je úmyselné, vychádzajúce zo snahy značky pôsobiť dravo, dynamicky, no súčasne luxusne. Keďže typ objektu zahŕňa určité charakteristiky, ktoré je nutné pri takomto návrhu zohľadniť, dispozične je návrh členený na výstavné priestory, servisné priestory a priestory zázemia zamestnancov. V časti showroomu je fasáda vo veľkej miere transparentná, v časti servisu je použitý hliníkový obklad. Tieto dva materiály sa vzájomne prelínajú. Zasklenia aj obklady sú uvažované v nepravidelnom trojuholníkovom rastri Jednoznačným zámerom bolo vytvoriť budovu, ktorá by nie len plnila svoju funkciu, vytvárala priaznivé podmienky pre jej pracovníkov a slúžila svojim zákazníkom, ale aby súčasne vytvárala estetické hodnoty a vhodne dopovedala kompozíciu riešeného územia. Práca je spracovaná v dvoch stupňoch: projekt pre územne konanie a projekt pre stavebné povolenie.
Key words:auto, dynamika, trojuholník

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited