Jun 2, 2020   1:16 a.m. Xénia
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. arch. Pavol Korček, PhD.
Identification number: 3546
University e-mail: pavol.korcek [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of Public Buildings (FA)
 
External colleague - Institute of Public Buildings (FA)

     
     
Publications     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Garni Hotel***- Dunajská ul.
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
Ing. arch. Pavol Korček, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Garni Hotel***- Dunajská ul., Bratislava
Summary:
Táto záverečná práca rieši stavbu garnihotela *** v prieluke v centre mesta Bratislava, na Dunajskej ulici. V úvode práce popisujem problémy a limity, ktoré sa nachádzajú na danom území a vznikajú pri riešení danej problematiky. Jadro práce tvorí vlastný návrh garnihotela. V riešení som sa sústredila na splnenie regulatívov požadovaných územným plánom zóny Dunajská a zadaním práce a riešenie vlastných nastolených problémov: riešenie dopravy, riešenie mestského parteru, vytvorenie plôch zelene, kompozíciu uličnej fasády v prostredí Dunajskej ulice a vytvorenie konkurencieschopného hotela v lokalite centra mesta. Návrh kladie dôraz na architektonicko -- výtvarné a funkčno - prevádzkové riešenie. V detailoch sa podrobne zaoberá rôznymi atypickými konštrukčnými prvkami, ktoré boli pri návrhu použité.
Key words:
garni hotel, raňajkáreň, hromadná garáž

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet with no restrictions, incl. the right to provide sub-lincence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Reviews for final thesis unlimited